จินตะหราวาตี https://somdej.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-09-2013&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-09-2013&group=6&gblog=19 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่อเกิดรามเกียรติ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-09-2013&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-09-2013&group=6&gblog=19 Thu, 12 Sep 2013 22:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-07-2013&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-07-2013&group=6&gblog=18 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA4304 ประวัติการละครตะวันออก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-07-2013&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-07-2013&group=6&gblog=18 Wed, 17 Jul 2013 11:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=18-06-2012&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=18-06-2012&group=6&gblog=14 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[LKM2003/LTM2003 การพัฒนาบุคลิกภาพนักร้องลูกกรุง/ลูกทุ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=18-06-2012&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=18-06-2012&group=6&gblog=14 Mon, 18 Jun 2012 11:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=13 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA2107 เทคนิคการเขียนงานนาฏกรรมและดนตรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=13 Sun, 17 Jun 2012 11:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=12 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA3201 โขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=17-06-2012&group=6&gblog=12 Sun, 17 Jun 2012 11:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-09-2007&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-09-2007&group=5&gblog=10 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ในผับ กับใครก็ได้ หรือใครสักคน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-09-2007&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-09-2007&group=5&gblog=10 Thu, 27 Sep 2007 12:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-11-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-11-2011&group=4&gblog=16 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาแห่งชาวสยาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-11-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-11-2011&group=4&gblog=16 Wed, 23 Nov 2011 13:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=19-03-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=19-03-2009&group=4&gblog=15 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิจารณ์กับสังคมร่วมสมัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=19-03-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=19-03-2009&group=4&gblog=15 Thu, 19 Mar 2009 10:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=14 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมองในฐานะจัดการความคิด ความจำ อารมณ์และภาษา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=14 Thu, 24 May 2007 3:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=13 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[e-learning กับการศึกษาไร้พรมแดน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=13 Thu, 24 May 2007 3:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=12 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อชะชำระใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=12 Thu, 24 May 2007 3:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=11 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการศึกษา "สื่อ" วัฒนธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=11 Thu, 24 May 2007 3:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=10 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริบทการสื่อสารระหว่างบุคคล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=10 Thu, 24 May 2007 3:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=08-12-2013&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=08-12-2013&group=1&gblog=47 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฏยเวท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=08-12-2013&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=08-12-2013&group=1&gblog=47 Sun, 08 Dec 2013 0:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-03-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-03-2012&group=1&gblog=46 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับทางของการกลับมา ฤๅว่าวันทองไม่มา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-03-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-03-2012&group=1&gblog=46 Tue, 13 Mar 2012 9:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=45 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[รามเกียรติ์และนาฏยศิลป์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (ต่อ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=45 Tue, 24 Nov 2009 14:13:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=44 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[รามเกียรติ์และนาฏยศิลป์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-11-2009&group=1&gblog=44 Tue, 24 Nov 2009 11:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-10-2008&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-10-2008&group=1&gblog=43 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-10-2008&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=13-10-2008&group=1&gblog=43 Mon, 13 Oct 2008 20:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=1&gblog=42 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์นาฏยศาสตร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=1&gblog=42 Tue, 16 Sep 2008 19:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=41 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าพระฤาษี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=41 Mon, 27 Aug 2007 18:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=40 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=1&gblog=40 Mon, 27 Aug 2007 18:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=39 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์ละครภารตะที่สำคัญ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=39 Thu, 24 May 2007 3:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=38 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ละครฟ้อนรำ ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=38 Thu, 24 May 2007 3:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=37 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำเสนอผลงานการออกแบบทางศิลปะการแสดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=37 Thu, 24 May 2007 3:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=36 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติความเป็นมาของโนรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=36 Thu, 24 May 2007 3:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=35 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ใช้แสดงโขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=35 Thu, 24 May 2007 13:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=34 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะการแสดงโขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=34 Thu, 24 May 2007 2:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=33 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะการแสดงโขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=33 Thu, 24 May 2007 2:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=32 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมเทมป์เลือดไทย บอกอะไรความเป็นไปของนาฏยศิลป์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=32 Thu, 24 May 2007 2:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=31 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[Dance Glossary]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=31 Thu, 24 May 2007 2:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=30 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[DANCE QUOTES]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=30 Thu, 24 May 2007 2:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=29 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[Drama : Stories on the Stage]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=29 Thu, 24 May 2007 2:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=28 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[รสนิยมการชมการแสดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=28 Thu, 24 May 2007 2:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=27 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอลำ : ละครพื้นบ้านอิสานแนวพัฒนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=27 Thu, 24 May 2007 2:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=26 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับโครงการปรับปรุงการละครและสังคีต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=26 Thu, 24 May 2007 2:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=25 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=1&gblog=25 Thu, 24 May 2007 0:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=24 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อศิลปะการแสดงกับการส่งเสริมสุขภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=24 Mon, 23 Apr 2007 0:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=23 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[มองไปข้างหน้า : อนาคตของสื่อนาฏยศิลป์ไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=1&gblog=23 Mon, 23 Apr 2007 0:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=22 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=22 Sun, 22 Apr 2007 0:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=21 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์ที่ใช้ในการแสดงโขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=21 Sun, 22 Apr 2007 23:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=20 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีดูโขน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=20 Sun, 22 Apr 2007 23:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=19 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยคำบอกหน้าพาทย์แผลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=19 Sun, 22 Apr 2007 23:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=18 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะทั่วไปและลักษณะร่วมของระบำและละครในเอเชีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=18 Sun, 22 Apr 2007 23:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=17 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ละครหลวงในรัชกาลที่ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=17 Sun, 22 Apr 2007 23:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=16 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ละครหลวงในรัชกาลที่ ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=16 Sun, 22 Apr 2007 23:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=15 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[รำไทยสมัยราชนิยม รัฐนิยม และประชานิยม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=15 Sun, 22 Apr 2007 0:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=14 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฏยศิลป์ราชสำนักกัมพูชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=14 Sun, 22 Apr 2007 23:35:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=13 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฏยศิลป์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=13 Sun, 22 Apr 2007 23:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=12 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงละครรำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=12 Sun, 22 Apr 2007 23:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=11 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษาท่ารำ อวัจนภาษาในความเคลื่อนไหว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=1&gblog=11 Sun, 22 Apr 2007 23:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=10 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ดรสาแบหลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=10 Sat, 21 Apr 2007 23:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=9 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA1104 ทฤษฎีนาฏยศาสตร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=9 Thu, 10 Mar 2011 22:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA4304 ดนตรีประกอบการแสดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=8 Thu, 10 Mar 2011 14:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[FAR1001 ศิลปกรรมศาสตร์ปริทรรศน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=7 Thu, 10 Mar 2011 13:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[TPA4306 การวิพากษ์ศิลปะการแสดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=10-03-2011&group=6&gblog=6 Thu, 10 Mar 2011 11:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-01-2011&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-01-2011&group=6&gblog=4 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะการแสดงบนเวที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-01-2011&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-01-2011&group=6&gblog=4 Sat, 22 Jan 2011 3:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=30-11-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=30-11-2009&group=6&gblog=2 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารการสอนสาขาวิชานาฏกรรมไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=30-11-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=30-11-2009&group=6&gblog=2 Mon, 30 Nov 2009 10:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=6&gblog=1 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมจักร พรหมพ้วย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-08-2007&group=6&gblog=1 Mon, 27 Aug 2007 17:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=26-09-2007&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=26-09-2007&group=5&gblog=9 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ในร้านเหล้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=26-09-2007&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=26-09-2007&group=5&gblog=9 Wed, 26 Sep 2007 15:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=8 Thu, 24 May 2007 3:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาภารตะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=7 Thu, 24 May 2007 3:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[Last Life in the Universe]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=6 Thu, 24 May 2007 3:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=5 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[My Declaration of Self-esteem]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=5 Thu, 24 May 2007 3:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=4 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[อุดมคติของชีวิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=4 Thu, 24 May 2007 3:40:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=3 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่เสรีภาพด้วยเสรีภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=5&gblog=3 Thu, 24 May 2007 3:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=2 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุติว่าโลกนี้มีจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=2 Mon, 23 Apr 2007 0:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=1 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงไม่รู้จบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=5&gblog=1 Mon, 23 Apr 2007 0:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=9 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนภาษากับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=9 Thu, 24 May 2007 3:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการโน้มน้าว : การสร้างกระแสในสังคมไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=8 Thu, 24 May 2007 3:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งเก่าในระบบใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=7 Thu, 24 May 2007 3:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฒนธรรมเชิงนามธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=6 Thu, 24 May 2007 3:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=5 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=4&gblog=5 Thu, 24 May 2007 3:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=4 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พออยู่พอกิน : วิถีเศรษฐกิจไทยแบบพอเพียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=4 Mon, 23 Apr 2007 0:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=3 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อศิลปะและสถาปัตยกรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=4&gblog=3 Mon, 23 Apr 2007 0:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฒนธรรมและศิลปะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=2 Sun, 22 Apr 2007 23:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับความหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=4&gblog=1 Sun, 22 Apr 2007 23:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-03-2012&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-03-2012&group=3&gblog=9 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[โหมกูณฑ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-03-2012&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-03-2012&group=3&gblog=9 Wed, 28 Mar 2012 9:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=3&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติสวนขวา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=3&gblog=8 Thu, 24 May 2007 22:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องอาภรณ์ เพชรพลอยของชาววัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=7 Sat, 21 Apr 2007 12:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ชฎา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=3&gblog=6 Sat, 21 Apr 2007 12:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-05-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-05-2007&group=3&gblog=5 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-05-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=12-05-2007&group=3&gblog=5 Sat, 12 May 2007 17:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=4 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางเธอลักษมีลาวัณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=4 Sun, 22 Apr 2007 14:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=3 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[การแต่งกายในการเข้าเฝ้าฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=22-04-2007&group=3&gblog=3 Sun, 22 Apr 2007 17:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-03-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-03-2006&group=3&gblog=2 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชพิธีโสกันต์ เกศากันต์และธรรมเนียมการไว้จุก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-03-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-03-2006&group=3&gblog=2 Fri, 24 Mar 2006 16:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-03-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-03-2006&group=3&gblog=1 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-03-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=27-03-2006&group=3&gblog=1 Mon, 27 Mar 2006 4:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=07-11-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=07-11-2008&group=2&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[มองกล้วยแขกอย่างเป็นศิลป์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=07-11-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=07-11-2008&group=2&gblog=8 Fri, 07 Nov 2008 14:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=2&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[Postmodernism]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=16-09-2008&group=2&gblog=7 Tue, 16 Sep 2008 9:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-12-2007&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-12-2007&group=2&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะพึ่งตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-12-2007&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=28-12-2007&group=2&gblog=6 Fri, 28 Dec 2007 14:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=2&gblog=5 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีศิลปะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=24-05-2007&group=2&gblog=5 Thu, 24 May 2007 3:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=2&gblog=3 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงสีแห่งเทศกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=23-04-2007&group=2&gblog=3 Mon, 23 Apr 2007 0:24:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=9 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[โขนคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=9 Sat, 21 Apr 2007 23:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=8 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[กินยาหม้อเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=8 Sat, 21 Apr 2007 23:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=7 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=7 Sat, 21 Apr 2007 23:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=6 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนท่ารำกริช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=6 Sat, 21 Apr 2007 23:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=5 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพิราพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=5 Sat, 21 Apr 2007 22:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=4 https://somdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับนาฏยศิลป์ไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somdej&month=21-04-2007&group=1&gblog=4 Sat, 21 Apr 2007 23:33:24 +0700